icone receivers update 11/02/2018

February 12, 2018 modi 0

10.02.2018 ICONE_I3030_PLUS ICONE_I3030_PLUS_20180211 ICONE_I50+ ICONE_I50+_20180211   ICONE_I50 ICONE_I50_20180211  ICONE_I30+   ICONE_I30+_20180211   T30+_T32     T30+_T32_20180207NO IPTV   T10+_T20+  T10+_T20+_20180207NO IPTV

icone receivers update 21/01/2018

January 22, 2018 modi 0

21.01.2018 i-3030 IP+ I3030_IP_PLUS_20180119   i-3030 Pro I3030 Pro_20180119   VOGUE Pro   VOGUE_PRO_20180119   VOGUE One VOGUE_ONE_20180119    VOGUE    ICONE_VOGUE_20180119 ——— i-3030+   ICONE_I3030_PLUS_20180119 ———— […]

icone receivers update 07/01/2018

January 8, 2018 modi 0

I3030_IP_PLUS_20180106    I3030 Pro_20180106    VOGUE_PRO_20180106    VOGUE_ONE_20180106    ICONE_VOGUE_20180106    ICONE_I3030_PLUS_20180106     ICONE_I50+_20180106    ICONE_I30+_20180106 

icone receivers update 24/12/2017

December 25, 2017 modi 0

I3030_IP_PLUS_20171223 I3030 Pro_20171223 VOGUE_PRO_20171223 VOGUE_ONE_20171223 ICONE_VOGUE_20171223ICONE _I3030_PLUS_20171223 ICONE_I50+_20171223 ICONE_I30+_20171223

icone receivers update 22/12/2017

December 23, 2017 modi 0

ICONE_I50+_20171222    Must Factory reset ICONE_I30+_20171222   Must Factory reset ICONE_220_20171220 NEW     ICONE_200_20171220 NEW    Icone-B33-20171219 PoweVu  ICONE_VOGUE_20171222   VOGUE_ONE_20171222 VOGUE_PRO_20171222 IRON_1.4.60 I3030 Pro_20171222     I3030_IP_PLUS_20171222

icon receivers update

August 23, 2017 modi 0

22.08.2017 O8 S+ O8S+_20170817 NEW  F3 S+  F3S+_20170817 NEW  i-2200S+ i-2200S+_20170817 NEW    i-2800HD i-2800HD_20170817 NEW    i-2600S+ i-2600S+_20170817 NEW  I-5000+_V2.14_14-07-2017 NEW     I5500_V2.14_14-07-2017 NEW    I600HD_V2.14_14-07-2017 NEW   I900HD_V2.14_14-07-2017 NEW    I9000HD_V2.14_14-07-2017 NEW