tv varzish Yahsat52.5°E & NSS 57°E biss key

0
48

TV varzish

-Yahsat52.5°E-11785 H 27500 
-NSS 57°E -11565 H 10740 

Biss key : 12 34 00 46 AB CD 00 78

You may also like: